კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
  • 2019 წ II კვარტალი სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' ინფორმაცია ვაკანსიის თაობაზე
  • 2019 წ II კვარტალი სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობის შესახებ და გენდერულ ჭრილში
  • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობის შესახებ 2019 წ. I კვარტალი
  • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' ინფორმაცია ვაკანსიის თაობაზე 2019 წ. I კვარტალი
  • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' ინფორმაცია ვაკანსიის თაობაზე 2018 წ.
  • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობის შესახებ და გენდერულ ჭრილში 2018 წ.
  • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' სამუშაო აღწერილობები და ფუნქცია მოვალეობები 2017 წ.