კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
 • 5.6 ინფორმაცია საწვავზე გაწეული ხარჯებისა და ტექ. მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (5.7) 2017 წლის I,II,III კვარტალი
 • 5.9 სატელეფონი საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის I,II,III კვარტალი
 • 5.8-ბალანსზე-რიცხული-უძრავი-ქონება-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი
 • 5.5-ბალანსზე-რიცხული-ავტოსატრანსპორტო-საშუალებების-ჩამონათვალი-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი
 • 5.3-ინფორმაცია-გაცემული-სარგოს-შესახებ-სხვა-თანამშრომელბეზე-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი
 • 5.3-ინფორმაცია-გაცემული-სარგოს-შესახებ-თანამდებობის-პირებზე-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი
 • 5.1-დამტკიცებული-და-დაზუსტებული-ბიუჯეტი-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი
 • 5.2-ბიუჯეტის-შესრულების-შესახებ-ინფორმაცია-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი-საკუთარი
 • 5.2-ბიუჯეტის-შესრულების-შესახებ-ინფორმაცია-ბიუჯეტი-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი
 • 5.2-ბიუჯეტის-შესრულების-შესახებ-ინფორმაცია-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი-მანავის-ბანაკი
 • 5.2-ბიუჯეტის-შესრულების-შესახებ-ინფორმაცია-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი-გრანტი-1
 • 5.2-ბიუჯეტის-შესრულების-შესახებ-ინფორმაცია-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი-გრანტი
 • 5.2-ბიუჯეტის-შესრულების-შესახებ-ინფორმაცია-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი-ბიუჯეტი
 • 5.2-ბიუჯეტის-შესრულების-შესახებ-ინფორმაცია-2017-წლის-IIIIII-კვარტალი-ახალგაზრდული-ფესტივალი
 • 5.4-ინფორმაცია-გაწეული-სამივლინებო-ხარჯების-შესახებ-2017-წლის-IV-კვარტლის-მდგომარეობით
 • 5.4-ინფორმაცია-გაწეული-სამივლინებო-ხარჯების-შესახებ-2017-წლის-IV-კვარტლი
 • 5.4-ინფორმაცია-გაწეული-სამივლინებო-ხარჯების-შესახებ-2017-წლის-IV-კვარტალი
 • 5.3-ინფორმაცია-გაცემული-სარგოს-შესახებ-2017-წლის-IV-კვარტალი-1
 • 5.2-ინფ-ფინ-მდგ-შესახებ-390405-2017
 • 5.2ინფ-ფინ-მდგ-შესახებ-2017-მანავი-390404
 • 5.2-ინფ-ია-ფინ-მდგ-შესახებ-2017-საკუთარი-390403
 • 5.2-ინფ-ია-ფინ-მდგ-შესახებ-2017-გრანტი-1423
 • 5.2-ინფ-ია-ფინ-მდგ-შესახებ-2017-გრანტი-1363
 • 5.2-ინფ-ია-ფინ-მდგ-შესახებ-2017-ბიუჯეტი-390403