სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი” აცხადებს მონაწილეობის მსურველთა მიღებას „მომავლის ბანაკში”

მდებარეობა: შაორის ტბის მიმდებარე ტერიტორია

რეგისტრაციის გავლა  შეუძლიათ  უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 18-25 წლის სტუდენტებს.

ბანაკის განხორციელების ვადები: 14 ივლისი –  31 აგვისტო

განაცხადების მიღება შესაძლებელია 18 მაისიდან 15 ივნისის ჩათვლით.

პირადი მონაცემები

 

აუცილებელი დოკუმენტაცია

  • * არასრულად შევსებული განაცხადის ფორმა არ განიხილება!
  • * შერჩეულმა მონაწილეებმა ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა (ფორმა N-100, მიმდინარე წელს გაცემული) უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულ მისამართზე: banaki2017@gmail.com შეტყობინების მიღებიდან 5 დღის ვადაში. ცნობის დაგვიანებით წარდგენის შემთხვევაში კანდიდატის განაცხადი გაუქმდება.
  • * ბანაკში მონაწილეობის მსურველი აპლიკანტებიდან რეგისტრაციის რიგის მიხედვით შეირჩევა პირველი 1060 კანდიდატი (მათ შორის - 530 გოგონა, 530 - ვაჟი). დანარჩენი აპლიკაციებით შედგება სარეზერვო სია.
  • * ცენტრი უფლებამოსილია ბანაკში მონაწილეობის მსურველი ახალგაზრდები გაანაწილოს ნაკადების მიხედვით.
  • * შაორის „მომავლის ბანაკი“ 8 ნაკადისაგან შედგება და თითო ნაკადის ხანგრძლივობა 5 დღეა.
  • * ცენტრის მიერ შეთავაზებულ ნაკადზე უარის თქმის შემთხვევაში პირი კარგავს ბანაკში მოხვედრის უფლებას და მას ჩაანაცვლებს მონაწილე სარეზერვო სიიდან.
  • * ნაკადებად დაყოფილი მონაწილეთა სია სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის" ვებ-გვერდსა და ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდება 1 ივლისს.


    * დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 032 2 30 02 03 (შიდა ნომერი - 120)
 

დადასტურება