კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
  • 2018 წელი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ
  • 2018 წელი IV კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ
  • 2018 წელი III კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოსა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ
  • 2018 წელი II კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოსა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ
  • 2018 წელი I კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოსა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ