კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
 • 2019 წლის II კვ. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
 • 2019 წლის II კვ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა ბიუჯეტი
 • 2019 წლის II კვ. ხელშეკრულებების რეესტრი
 • 2019 წლის II კვ.სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა საკუთარი
 • 2018 წელი სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (საკუთარი სახსრები)
 • 2018 წელი სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (სახელმწიფო ბიუჯეტი)
 • 2018 წელი ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-I-II-კვარტალი-საკუთარი-შემოსავლები
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-I-II-კვარტალი-მომავლის-ბანაკი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-I-II-კვარტალი-ბიუჯეტი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-1-და-2-კვარტალი-ახალგაზრდული-ფესტივალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-მე-2-კვარტალი
 • 4.1სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-1-ლი-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-ბიუჯეტი-მე-2-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-ბიუჯეტი-1-ლი-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-საკუთარი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-საგრანტო-დაფინანსება
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-მომავლის-ბანაკი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-მანავის-ბანაკი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-ბიუჯეტი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-ახალგაზრდული-ფესტივალი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-2017-წლის-IV-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-შემოსავლები-III-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-2017-წლის-IV-კვარტალი-ბიუჯეტი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-2017-წლის-IV-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესაყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-შემოსავლები-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესაყიდვების-წლიური-გეგმა-საგრანტო-დაფინანსება-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესაყიდვების-წლიური-გეგმა-ბიუჯეტი-2017-წლის-III-კვარტალი.