კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-საკუთარი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-საგრანტო-დაფინანსება
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-მომავლის-ბანაკი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-მანავის-ბანაკი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-ბიუჯეტი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-ახალგაზრდული-ფესტივალი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-2017-წლის-IV-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-შემოსავლები-III-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-2017-წლის-IV-კვარტალი-ბიუჯეტი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-2017-წლის-IV-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესაყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-შემოსავლები-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესაყიდვების-წლიური-გეგმა-საგრანტო-დაფინანსება-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესაყიდვების-წლიური-გეგმა-ბიუჯეტი-2017-წლის-III-კვარტალი.