კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
  • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-I-II-კვარტალი-საკუთარი-შემოსავლები
  • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-I-II-კვარტალი-მომავლის-ბანაკი
  • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-I-II-კვარტალი-ბიუჯეტი
  • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-1-და-2-კვარტალი-ახალგაზრდული-ფესტივალი
  • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-მე-2-კვარტალი
  • 4.1სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-1-ლი-კვარტალი
  • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-ბიუჯეტი-მე-2-კვარტალი
  • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-ბიუჯეტი-1-ლი-კვარტალი